Đang tải ...

VN-INDEX 1493.03 (7.78 0.52%)

1,060,467,059 CP 35,414.541 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

HNX-INDEX 458.63 (1.04 0.23%)

150,237,547 CP 4,066.393 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

UPCOM-INDEX 114.34 (0.27 0.24%)

210,748,115 CP 2,697.535 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

VN30-INDEX 1566.55 (5.91 0.38%)

308,281,372 CP 15,162.684 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

HNX30-INDEX 764.80 (3.85 0.50%)

51,178,400 CP 2,158.438 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

Mã CK TC Trần Sàn Bên mua Khớp lệnh Bên bán Tổng KL Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao Thấp TB Mua Bán