Đang tải ...

VN-INDEX 1389.24 (4.47 0.32%)

798,130,096 CP 21,560.643 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

HNX-INDEX 391.21 (2.75 0.71%)

156,110,934 CP 2,995.040 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

UPCOM-INDEX 100.36 (0.59 0.59%)

170,791,368 CP 2,338.771 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

VN30-INDEX 1488.71 (0.55 0.04%)

133,226,300 CP 6,663.367 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

HNX30-INDEX 610.81 (3.84 0.63%)

61,033,300 CP 1,457.835 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

Mã CK TCPH Ngày ĐH TC Trần Sàn Bên mua Khớp lệnh Bên bán Tổng KL Giá CKCS Điểm HV ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Mua Bán